Pored treninga, Growit nudi širok spektar različitih akademija, koje su pre svega orijentisane ka većim kompanijama. Ispod se nalazi opis svih akademija i šta one donose.

Za sve detalje i upit za cenu, kontaktirajte nas putem kontakt forme ili preko telefona.

 

Agile HR transformacija

Cilj: Podrška u implementaciji agilne metodologije u HR sektoru kompanije
kako bi se poboljšali HR procesi i ceo „životni ciklus” zaposlenih u kompaniji

Učesnici: HR tim

Obuhvata:

 • Analiza strateškog HR okvira
 • Postavljanje ciljeva koji su u skladu sa novom strategijom kompanije
 • Razvoj portfolia inicijativa
 • Implmentacija definisanih inicijativa
 • Kreiranje efikasnog HR sistema kroz unaprđenje procesa
 • Praženje zadovoljstva zaposlenih u svim fazama životnog ciklusa

 

Agile Leadership Akademija

Cilj: Cilj Akademije je da osposobi lidere da podržavaju svoje timove u
agilnoj transformaciji i da u jedan liderski tim integriše agilni način
razmišljanja i funkcionisanja.

Ova akademija odgovara na pitanja:

 • Šta je agilna transformacija?
 • Kako agilni lider razmišlja?
 • Kako se agilni lider ponaša?
 • Kako napraviti kulturu učenja i eksperimentisanja u organizaciji?
 • Kako razviti timove koji imaju visoki performans?
 • Kako se prilagoditi brzim promenama iz okruženja?
 • Kako iskoristiti inteligenciju grupe sa rešavanje problema?

Akademija se sastoji od uvodne sesije i 3 modula.
Svaki modul sadrži:

 • Teorijsku sesiju na početku modula
 • Primena teorijskog znanja u dnevnom radu
 • Feedback i odgovor na dodatna pitanja iz primene teorije

 

Product Owner Akademija

Cilj: Cilj ove akademije je da članovima tima koji su odgovorni za proizvod
pruži zajedničku osnovu pojmova, procesa i praksi. Product Owner-i, Product
Manager-i, senior inženjeri, Scrum Masteri i Coachevi će biti spremni da
efikasno učestvuju u Agilnom procesu koji je usmeren ka proizvodu.

Učesnici će:

 • Razumeti ključne uloge Product Ownera u timu.
 • Izgraditi zajedničko razumevanje trenutnih proizvoda koristeći jednostavne
  mape puta.
 • Organizovati proizvodne mape puta i strategijske planove oko poslovnih
  ishoda.
 • Sprovoditi istraživački rad na proizvodu koristeći hipoteze i testove
 • Kreirati uspešne strategije za puštanje proizvoda na tržište koje naglašavaju
  zaradu i učenje sa svakim release-om.
 • Kreirati uspešne strategije razvoja koje naglašavaju predvidljivost i kvalitet.
 • Raditi sa svojim timom kako bi im pomogli taktički da planiraju i upravljaju
  svakim sprintom.
 • Integrisati kontinuirano istraživanje i isporuku u dual-track development-u.

 

Scrum Master Akademija

Cilj: Glavni cilj je da Akademija podrži napore za prekvalifikaciju, premosti jaz u
veštinama i osnaži pojedince da postanu kompetentni Scrum Masteri koji
mogu da unaprede efikasnost, produktivnost i uspeh projekata u složenim
okruženjima.

Trinaestonedeljna Akademija uključuje:

 • 5 modula za Scrum Master onboarding (2-3 nedelje svaki)
 • 5 grupnih onboarding sesija
 • 13 sati mentorstva po učesniku
 • 5 studija slučaja na kraju svakog modula
 • 5 sati prakse plus analiza po učesniku
 • Bar jednu radnu sesiju unutar zajednice po učesniku
 • Growit Agile sertifikat po završetku

 

Digitalna (IBA) Akademija

Cilj: Na jedinstven način komunicirati nove trendove u bankarskom
poslovanju i nove tehnologije koje su potrebne da bi banka bila efikasnija i
iskoristila svoje pune potencijale.

Trajanje: 3 x 6h

Maksimalan broj učesnika po grupi: 20

Saradnik: IBA Akademiju radimo u saradnji sa ICT Hub-om

Sadržaj:

 • Kako izgleda poslovno okruženje u kome banka posluje?
 • Kako nove tehnologije utiču na budućnost bankarstva?
 • Zašto je inoviranje bitno?
 • Kako staviti u fokus na inovacije sa klijentima?
 • Koje alate i metode koristimo za inoviranje?
 • Šta je agilni pristup promenama?
 • Kako postati efektivniji i efikasniji u poslovanju?

 

Account Management Akademija

Cilj: ACM Akademija pruža priliku da, kroz edukativni program i predavanja,
dobijemo odgovor na pitanja od stručnjaka iz oblasti Account Management-a,
Project Management-a, Marketinga, Finansija i drugih.

Glavna pitanja na koja Akademija odgovara:

 • Ko je i šta radi Account Manager?
 • Koje veštine treba da poseduje?
 • Sa kim sarađuje Account Manager?
 • I najbitnije, šta čini dobrog Account Manager-a?

 

Moduli:

 • Uvod u Account menadžment
 • Komunikacija
 • Projektni menadžment 101
 • Postavka projekta i organizacija tima
 • Prodaja
 • Briga o klijentima i procena vremena
 • Digitalni alati