Analiza rezultata istraživanja Agilne IT scene u Srbiji za 2017. godinu (prvi deo)

with No Comments

Istraživanje Agilne IT scene je sprovedeno u decembru 2017. godine od strane zajednice agilista “Agile Coaching Serbia”. Kako ne bismo dalje odlagali objavu rezultata, objavljivaćemo članke u nekoliko navrata.

U prvom članku možete videti rezultate većine pojedinačnih pitanja, i nekoliko analiza kombinacija pitanja: raspodela radnih mesta po polu, iskustvo ispitanika po radnim mestima, agilnost, plate. Sledeći članci će biti takođe fokusirani na pitanja o agilnosti, kao i o timu, ličnom razvoju i zadovoljstvu.

Poziv za popunjavanje ankete je bio upućen svima koji smatraju da je njihovo radno mesto agilno. Dobili smo rezultate koji slede.

Struktura ispitanika

Anketu je popunilo ukupno: 131 različitih osoba (od 132 unosa, 1 je dupliran).
Pol ispitanika: 86 muškaraca i 45 žena, odnosno, 66% ispitanika su muškarci, a 34% ispitanika su žene.

Grafikoni (kao ovaj) su automatski generisani u Google formi. (Uzeti u obzir da automatski generisani grafikoni imaju grešku za 1 duplirani unos.)

Starost ispitanika

Raspon godina: od 23 do 67.
Broj nevalidnih unosa starosti: 2
Najveći broj ispitanika pripada opsegu: 25-38 godina

 

U kom gradu ispitanici rade?

Grad Broj ispitanika
Beograd 69
Novi Sad 54
Niš 4
Kragujevac         2


*Uneta još 2 nevalidna grada sa po 1 ispitanik.

 

Naziv Agile radnog mesta

Radno mesto Broj ispitanika
Scrum master 45
Product owner 24
Developer 15
QA 10
Agile coach 8
Project manager          5


*Uneta jos 22 naziva radnog mesta koja su ispitanici smatrali Agilnim mestima: sa po 1 ili 2 ispitanika, ili sa kombinovanim ulogama

 

Stepen i oblast obrazovanja

Zaključci:

  • Najveći broj ispitanika je sa završenim osnovnim ili postdiplomskim studijama.
  • Najveći broj ispitanika kao oblast obrazovanja ima inženjerstvo.

 

Radno iskustvo na navedenom Agile radnom mestu

Kriterijum Broj ispitanika
manje od 1 godine           33
1-2 godine 32
2-4 godine 39
više od 4 godine 27

Ukupni radni staž

Kriterijum Broj ispitanika
manje od 1 godine          5
1-5 godina 42
5-10 godina 45
više od 10 godina 39

Tip angažovanja na navedenom Agile radnom mestu

Kriterijum Broj ispitanika
Deo radnog vremena (zaposleni ili kontraktor) 16
Eksterni saradnik (povremena ili kratkoročna angažovanja)          5
Puno radno vreme (zaposleni ili kontraktor) 109
*Nevalidni odgovori 1

 

Da li ispitanici poseduju neke sertifikate za navedeno Agile radno mesto?

Da: 52 ispitanika
Ne: 79 ispitanika

Koliko su ti sertifikati bili način da naučiš posao koji radiš?

Opis ocena:
1 –  Nisu nimalo
2 – Više nisu nego jesu
3 – Niti nisu niti jesu
4 – Više jesu nego nisu
5 – Jesu u potpunosti

 

Koliko su ti sertifikati pomogli da dobiješ posao?

Opis ocena:
1 –  Nisu nimalo
2 – Više nisu nego jesu
3 – Niti nisu niti jesu
4 – Više jesu nego nisu
5 – Jesu u potpunosti

Koliko si zadovoljan/zadovoljna trenutnim poslom?

Opis ocena:

1 – Nisam nimalo
2 – Više nisam nego jesam
3 – Niti nisam niti jesam
4 – Više jesam nego nisam
5 – Jesam u potpunosti

 

Model poslovanja kompanija za koje ispitanici rade

Vrsta zaposlenja

(Ovo pitanje u anketi je korišćeno za kategorisanje ispitanika za unos Neto ili Bruto plate.)
71,2 % ispitanika je zaposleno po ugovoru o radu, odnosno redovno zaposleno.

Raspodela radnih mesta po polu

Naziv Agile radnog mesta      Žene      Muškarci
Scrum master       22 23
Product owner   5 19


*Uzorci za ostala radna mesta su mali da bi bili analizirani.

Iskustvo ispitanika po radnim mestima

Naziv Agile radnog mesta      Manje od 1 godine      1-2 godine      2-4 godine      Više od 4 godine
Scrum master      18 9 14 4
Product owner   1 7 9 7


*Uzorci za ostala radna mesta su mali da bi bili analizirani.

 

Agilnost

Opis ocena:
1 – otkrili smo Agile i hoćemo to jer to sad rade svi
2 – otkrili smo Agile kao put kojim želimo da idemo
3 – za sada imamo fokus i definiciju šta je za nas “vrednost”
4 – isporučujemo “vrednost”
5 – znamo da optimizujemo isporuku “vrednosti” radi konkurentnosti na tržištu
6 – ceo sistem organizacije je prilagođen agilnom načinu rada, svi timovi prate biznis ciljeve organizacije, izumeli smo nove metode rada

Ocena agilnosti po nazivu radnog mesta

Naziv Agile radnog mesta     Broj odgovora    Prosečna ocena    Standardna devijacija
Agile coach 8 3,1 0,8
Scrum master 45 3,5 1,3
Product owner 24 3,7 1,5
Drugo 54 3,4 1,4

Zaključci:

  • Najnižu prosečnu ocenu agilnosti su dali Agile coach-evi, a najvišu Product owner-i.
  • Ukupna prosečna ocena se nalazi između 3 i 4, odnosno između: “za sada imamo fokus i definiciju šta je za nas “vrednost”” i “isporučujemo “vrednost”

Ocena agilnosti po modelu poslovanja firme

Zaključak: Ukupna prosečna ocena agilnosti je kod svih modela poslovanja između 3 i 4.

Plate

Plate ispitanika po nazivu radnog mesta

Uzorak za one koji su uneli svoju bruto platu (eksterni zaposleni, kontraktori i sl.) je mali i neće biti analiziran.
Svi naredni rezultati o platama odnose se na one koji su uneli svoje Neto plate, odnosno na redovno zaposlene.

Naziv Agile radnog mesta       Broj redovno zaposlenih    Prosek plata
Scrum master 29 1331 evro
Product owner 12 1287,5 evra

 

Plate Scrum mastera po gradovima

Uzorak za ostala radna mesta sem Scrum mastera nije bio dovoljno veliki da bi mogao da se analizira.

Grad Broj redovno zaposlenih      Prosek plata
Beograd      12 1312,5 evra
Novi Sad 17 1344 evra

 

Plate Scrum mastera po polu

Uzorak za ostala radna mesta sem Scrum mastera nije bio dovoljno veliki da bi mogao da se analizira.

Pol Broj redovno zaposlenih    Prosek plata
Žene 12 1462,5 evra
Muškarci    17 1238 evra

 

Plate Scrum mastera po iskustvu na tom radnom mestu

Uzorak za ostala radna mesta sem Scrum mastera nije bio dovoljno veliki da bi mogao da se analizira.

Iskustvo Broj redovno zaposlenih      Prosek plata
Manje od jedne godine      11 1134 evra
1-2 godine 7 1395 evra
2-4 godine 9 1544 evra
Preko 4 godine *mali uzorak

 

Plate Scrum mastera po ukupnom radnom stažu

Uzorak za ostala radna mesta sem Scrum mastera nije bio dovoljno veliki da bi mogao da se analizira.

Radni staž Broj redovno zaposlenih    Prosek plata
Manje od jedne godine        *mali uzorak
1-5 godina 11 1107 evra
5-10 godina 9 1358 evra
Preko 10 godina 8 1700 evra

 

Drugi deo rezultata istraživanja je ovde: https://www.agilizing.us/analiza-rezultata-istrazivanja-it-agilne-scene-u-srbiji-za-2017-godinu-drugi-deo/

Autor istraživanja:

Marija GobovićAgile Coaching Serbia


Obrada rezultata istraživanja: Marija GobovićDejan Radeka

Follow Marija Gobović:

Pasionirani scrum master. Trenutno radi u Codecentric Srbija. Kada bi bila super heroj, jednu moć koju bi volela da ima je da omogući da ljudi bolje razumeju jedni druge. Uvek traži objašnjenje za sve što drugi rade, i veruje u njihovu dobrotu.