Agile Testing

with 2 Comments
 • Dobar dan, ja sam od danas Agile Tester
 • Pa kako sad? Do juče si bio samo Tester?
 • Epa, sada se radi u Scrum-u, Agilnom okruženju
 • Pa zašto onda nisi Scrum-ni tester?
 • Hm…vidiš, mogao bi i to da budem…

 

Priču počinjem šalom da pokažem zbunjenost koja postoji oko ove teme. Tema je ozbiljna a oblast o kojoj govorim privlači veliku pažnju.

O ovoj oblasti se može mnogo pisati, ja ću ovde pokušati da dam osnovne pojmove i kažem šta to zapravo radi Agile tester.

Šta je Agile Testing

Kada me pitaju o Agile Testing-u, najviše volim da kažem citat:

“Agile testing is nonsense, because Agile is about testing” (Andrea Tomasini)

Zanimljivo je da iza ovog poznatog citata stoji Andrea Tomasini, Agile Coach i Trener.

Očekivali ste nekog QA Guru-a, zar ne?

O Agilnom testiranju sam najviše naučila, učeći o samom Agilnom okruženju.

 

Period Tranzicije ili Šta se zapravo dogodilo

Onog momenta kada je došao Agilni razvoj softvera, testiranje koje smo do sada znali i primenjivali više nije radilo. Kritikovao se Agile i Scrum, testiranje se svelo na ‘Experience Testing’ i izgledalo je kao da u ovom okruženju nema mesta za testere.

No, u isto vreme, članovi Agile Alijanse su se sastajali i radili na nečemu sto se zove ‘Agile Alliance Testing Tools’. Išlo se u korak sa novim tehnologijama koje se brzo menjaju i razvijao se se novi kontekst Agilnog razvoja.

Period tranzicije, za mnoge organizacije i dalje traje ili tek počinje. To je u redu, danas znamo mnogo više i postoje prakse koje se mogu primeniti i iz kojih se može učiti. Najteži zadatak u ovom periodu je promena svesti (mind-set), različitog razumevanja stvari i drugačijeg pristupa. Kada govorimo o testiranju softvera pomoći će vam knjiga ‘Agile Testing: A Practical Guide for Testers and Agile Teams’

Pažnja: Ova knjiga vam nece reći kako da testirate Agilno, neće vam dati gotova rešenja. Ova knjiga će vam pokazati kako da razmišljate na pravi način.

 

Prvo Pitanje Agilnog Testera

Gde Radite?

Da li je vaša organizacija zaista usvojila agilne vrednosti, principe i prakse?

Fokusiranje na kvalitet je najbolji način da donesete biznis vrednost korisniku. To je ključ uspeha. Ako žrtvujete kvalitet pogrešnim obrascima (anti patterns), brzini i  efikasnosti, spremite se za pad.

Ovo je trenutak da se zamislimo:

Efikasnost – opisuje u kojoj meri su resursi (vreme, napor ili trošak) dobro korišćeni za namenjeni zadatak ili svrhu.

Efektivnost – sposobnost prozivodnje željenog rezultata. Kada se nešto smatra efektivnim, to znači da ima željeni ishod.

“Rezultati dolaze kada:

 1. Ljudi znaju ZAŠTO rade to sto rade
 2. Organizacija se fokusira na ISHOD i IMPAKT umesto na funkcionalnosti
 3. Timovi donose odluke na osnovu NEPOSREDNOG I DIREKTNOG feedback-a
 4. Svima je stalo”  

(Gojko Adžic)

 

Drugo Pitanje Agilnog Testera

Sa kim radite?

Konvencionalno testiranje nas je delilo u test timove: Test manager, Test designer (analyst), Test automator, Test administrator, Tester.

Oduvek pokušavam da nadjem prikladniju reč za ‘menadžment’ – možda ‘upravljanje’ ili ‘vođenje’ – i uvek dođem do praznog sadržaja. A šta se to upravlja i šta se to vodi?

Menadžment nije istinit pojam, on je nametnut od strane organizacije i njene kulture.

Agile ima nesto sto se zove ‘whole-team approach’, a to znači da se kvalitet ne tiče samo testera i QA/Test timova. U Agilnom ne razmišljamo o ‘departmentima’, mislimo o veštinama potrebnim da se napravi najbolji mogući produkt. Kvalitet pripada celom timu.

Agilni tim se gradi i ovde su važne tri stvari:

 1. Osoba koja ima značajnu ulogu u timu mora imati potrebno znanje o testiranju i kvalitetu.
 2. Svest o kvalitetu, osnovnom konceptu testiranja se razvija kod svakog člana tima. I najvažnije:
 3. Tester mora raditi na proširenju svojih znanja u oblastima koje prevazilaze njegovu specijalnost i ne tiču se direktno testiranja.

 

Treće Pitanje za Agilnog Testera

Šta Radite?

Ako ste Agilni tester, vaš tim ne čini grupa testera. Vi ste u timu programera, Product Owner-a i različitih predstavnika korisnika.

Svaki član tima ima kljucno znanje na osnovu koga ćete raditi. Tehnike testiranja su usmerene na sve ove role i možete ih razvijati u različitim pravcima i uz saradnju svih.

Ono što poznajemo kao test proces u konvencionalnom testiranju sada se ne odvija odvojeno ili paralelno sa development procesom. Test proces ne postoji kao odvojen proces.

Na kraju i po mom mišljenju najvažnije – testiranje je transparentno. Činite da kvalitet bude vidljiv i jasno dostupan svima.

 

Četvrto Pitanje za Agilnog Testera

Kako Radite?

Kao tester, vi već posedujete veštine za svoj zanat. Dalje, mogu sa sigurnošću da kažem da, ako radite kao tester, niste neuki po pitanju tehničkih stvari, iako su nas učili ‘black box’ testiranju. Sada je vreme da proširite svoja znanja, pre svega tehnička, i to se naziva ‘Technical Awareness’.

U ovaj set veština spadaju i ATDD, BDD i meni omiljena ‘Specification by example’.

 

Ne potcenjujte važnost necega sto se zove ‘Soft Skills’. Istražite ih i naučite da ih koristite. Ove veštine se još zovu i ‘Thinking Skills’ a meni najdraži naziv je People Skills. Ne zaboravite, u centru Agilnog razvoja stoji ‘Human’.

Veština koju ja najviše koristim je – Problem Solving Skill – i uz pomoć nje, zajedno sa timom utičem na dizajn ili ukazujem na probleme, umesto da se bavim simptomima koje oni prozivedu. Koristite alate za vizualizaciju ovih veština kao sto su: ‘Impact Mapping’ ili ‘5 Whys’.

Ne dajte da vas prevare – U Agilnom se planira. Istražite Agile testing Quadrant.

 

Agile testing quad

Peto Pitanje za Agilnog Testera

Kako se Razvijate?

Agile coach od kojeg sam učila (i iznova učim) me stalno vraća na Agile Manifesto, kao i na retrospektivu. (jer kada je pisan manifest, mislilo se na retrospektivu).

Zato kod svake nedoumice, pitanja i greške vratim se na Agile Manifesto.

A svaki razvoj, znači razvoj sa vašim timom i počinje na retrospektivi.

 

I naravno, ne zaboravite Testing Manifesto.

Nemojte uzimati to što piše u Testing Manifestu kao konačno, već kao smernicu i razvijajte svoj manifest kvaliteta sa svojim timom.

Postavite ciljeve za testiranje. Postavite lične ciljeve. Neka i oni budu deo Manifesta.

Picture2

 

Follow Ana Milutinovic:

Quality Assurance Specialist

Ana je Quality Assurance Specialist, mada najviše voli da se potpiše sa Super Tester ili QA Evangelist, onako u šali, a i zato što voli to što radi. U IT industriji radi više od 10 godina. Testira, piše, uči i priča o testiranju.

Latest posts from