Da li si u 2017. godini pohađao_la neke treninge, online kurseve ili posetio_la neke konferencije_ _ Naziv Agile radnog mesta

Follow Marija Gobović:

Pasionirani scrum master. Trenutno radi u Codecentric Srbija. Kada bi bila super heroj, jednu moć koju bi volela da ima je da omogući da ljudi bolje razumeju jedni druge. Uvek traži objašnjenje za sve što drugi rade, i veruje u njihovu dobrotu.