Kako koučing pomaže Scrum Masteru

with 1 Comment

Kao Scrum Master radim već dve godine. Od kako sam preuzela ovu izazovnu i zanimljivu ulogu pokušavam da nađem način kako da bez isticanja autoriteta vodim tim, kako da utičem pozitivno na ljude i kako da im pomognem u njihovom profesionalnom razvoju.

Kada sam čula za koučing i način na koji funkcioniše, učinilo mi se da je to pravi alat koji mi može pomoći na mom putu “servant” lidera. Koučing je metod koji u osnovi podrazumeva aktivno slušanje sagovornika i postavljanje pravih otvorenih pitanja koja će sagovornika pokrenuti na razmišljanje i uticati na povećanje motivacije. Kroz ovako vođen razgovor dolazi se do otkrivanja želja i ciljeva sagovornika koje se na kraju koučing sesije pretvaraju u konkretne akcije. Ceo proces protiče bez davanja saveta i instrukcija. Ovo je upravo ono što se očekuje od Scrum Mastera: da bude kouč i da timu obezbedi da se razvija, da mu pomogne da postane samoorganizovan i da ga podrži u ostvarivanju cilja, dozvoljavajući mu da pronađe sopstvene načine za to.

Kako je sve počelo

Prvi dodir sa biznis koučingom sam imala na treninzima kod Jovane Minić, koja se vodi Erikson metodom, jedom od najrasprostranjenijih u svetu koučinga. Na samom početku sam shvatila da mi koučing pruža važne alate u radu sa ljudima, kao sto je prepoznavanje VAK tipa ličnosti, prepoznavanje metaprograma na osnovu kojih osoba funkcioniše, pravo razumevanje sagovornika, aktivno slušanje. Takođe, kroz radionice sam naučila dosta raznovrsnih tehnika koje pomažu da sesija bude struktuirana i pravilno vođena u zavisnosti od vrste teme. Sve ovo su tehnike kojima jedan Scrum Master mora da ovlada kako bi mogao uspešno da vodi tim, iz tog razloga sam vrlo brzo i lako našla primenu koučinga u svom poslu.

Kako ja vidim primenu koučinga

Nakon prvih nekoliko probnih sesija koje sam održala na treninzima u kontrolisanom okruženju, odlučila sam se, da na mala vrata, sa nekoliko članova tima, ubacim koučing kao sastavni deo redovnih 1-1 sastanaka. Ono što koučing obezbeđuje je, sa jedne strane  konstruktivan format sastanka. Na početku sastanka potrebno je jasno definisati cilj i podići motivaciju sagovornika, a na kraju svakog sastanka imati definisane akcije. Svaki sledeći sastanak započinje prolaskom kroz akcije koje je klijent/član tima uradio i nastavlja se dalje. I samim tim ukoliko se kroz koučing dođe do pravih ciljeva, odnosno do kvalitetnog koučing ugovora, koji je od interesa klijentu, možemo dosta da pomognemo svakom pojedincu da održi motivaciju i redovno radi na svom cilju. Sa druge strane, koučingom na jednostavan način možemo da obezbedimo kontinuirani napredak (eng. continuous improvement).  Važno je da prilikom koučinga sa članovima tima, uskladimo ciljeve pojedinca i kompanije, kako bi obe strane imale korist. Time dobijamo najveće benefite i za pojedinca i za tim, a i za samu organizaciju.

Još jedna od prednosti je to što koučing ne mora da bude samo individualan, već možemo da sprovedemo i timski koučing, u kom učestvuje ceo tim u postavljanju zajedničkog cilja i zajedničkih akcija. Grupni koučing vidim prvenstveno kao deo retrospektive. Ovaj alat možemo koristiti kao pomoć, uz čiju primenu usmeravamo tim ka traženju zajedničkog rešenja problema i fokusiranje na budućnost tima. Koučing pitanja nam pomažu da dobijemo predstavu o tome kakav će tim biti ukoliko prevaziđe trenutne probleme. U ovakvom tipu koučinga postoje tehnike koje su lako primenljive za rad sa timom. Isto kao i u individualnom radu, najvažnije je na početku odrediti temu i cilj na kom ceo tim zajednički želi da radi.

Na kraju ovog teksta, a na početku korišćenja koučinga u radu sa timom mogu da zaključim da je koučing pravi alat za Scrum Mastera. Većina Scrum Mastera iz mog okruženja su u stvari ljudi koji su se ranije bavili razvojem softvera, što znači da nikada nisu formalno dobili znanja koja su potrebna za rad sa ljudima. Kroz obuku iz koučinga koju sam prošla sa Jovanom, dobila sam uvid u osnovne alate i dosta prakse, što mi je dalo dovoljno hrabrosti da se i samostalno upustim u početničke koučing sesije.

 

Follow Smilja Tomic:

Radi kao Scrum Master, oko dve godine. Najviše se zainteresovala za ovu poziciju zbog novih soft skill veština koje je morala da savlada kako bi mogla da obavlja nov posao. Zainteresovana za koučing. Uziva u trčanju. Voli pse, koji joj uvek izmame osmeh na lice.

Latest posts from